Vernieuwing UZI-middelen

In de zorg worden steeds meer gegevens digitaal uitgewisseld. Hiervoor maken zorgprofessionals onder andere gebruik van de UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) middelen. De huidige UZI-middelen zijn echter niet geschikt voor hedendaagse toepassingsmogelijkheden. Daarom is VWS het project “toekomstbestendig maken UZI” gestart.

Huidige situatie

Om toegang te krijgen tot de juiste medische informatie op het juiste moment moeten zorgprofessionals zich identificeren (identiteit bewijzen) en authentiseren (identiteit vaststellen). Zo krijgen zij toegang tot de juiste (medische) informatie op het juiste moment. Hierbij is het belangrijk dat de privacy van patiënten en cliënten beschermd is. Om bij deze informatie te komen maken zorgprofessionals onder andere gebruik van de UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) middelen.

Een van deze middelen is de UZI-pas. Deze passen worden in delen van de zorgsector niet als gebruiksvriendelijk ervaren, omdat je moet inloggen met een fysieke pas en kaartlezer. Ook zijn deze niet te gebruiken op een tablet of smartphone, waardoor het raadplegen van gegevens in de acute of ambulante zorg moeilijk is. Daarnaast staat op de UZI-pas een combinatie van beroep en werkgever. Bij verandering van beroep of werkgever moet nu elke keer een nieuwe pas worden aangevraagd. Ook de kosten van UZI-pas worden als obstakel gezien.

Om deze redenen is de UZI-pas niet voor iedere zorgprofessional geschikt en niet breed inzetbaar in de zorgsector. VWS is daarom gestart met een project om de huidige middelen te vervangen voor nieuwe inlogmiddelen die aansluiten op werkprocessen in de zorg. De privacy van patiënten, cliënten en zorgprofessionals blijft hierbij gewaarborgd.

Toekomstige situatie

De UZI-pas verdwijnt op termijn. In plaats daarvan kan de zorgprofessional kiezen met welk inlogmiddel hij of zij wilt inloggen. Dit middel moet wel voldoen aan de eisen gesteld door de Wet digitale overheid (Wdo), zoals bijvoorbeeld DigiD. Met erkende inlogmiddelen haal je je online zorgidentiteit op. Je zorgidentiteit bestaat uit de informatie uit het UZI-register. In dit register staat wie je bent, waar je werkt en wat je doet.

Daarnaast wordt het mogelijk om als zorgprofessional meerdere organisaties te koppelen aan je UZI-nummer en wordt er op dit moment onderzocht of het mogelijk is om zorgspecifieke middelen te gebruiken als inlogmiddel, zoals een ziekenhuispas.

In gesprek

Om aan te sluiten op de wensen van de zorgverleners is en blijft VWS met zorgprofessionals door middelen van klankbordgroepen in gesprek.

Op de speciale UZI-pagina vind je meer informatie over het project.