Betrokken partijen

VWS streeft naar een oplossing die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoefte van het zorgveld. Daarom geven vertegenwoordigers van belanghebbende partijen feedback op de plannen. Hiervoor heeft VWS een klankbordgroep opgericht en worden er expertsessies georganiseerd.

Expertsessies

Samen met Nictiz organiseert VWS expertsessies . In deze sessies worden de wensen van het zorgveld opgehaald en de bedachte oplossingsrichting getoetst bij inhoudelijke experts (of materiedeskundigen) uit de zorg. Expertsessies zijn o.a. over de volgende thema’s georganiseerd: Doelgroep bepaling, herziening UZI, Gebruik identificatie en authenticatiemiddelen, Toepassingsmogelijkheden herziening UZI.

Klankbordgroep

Naast de expertsessies organiseert VWS bijeenkomsten voor de klankbordgroep UZI. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van koepel- en brancheorganisaties, het CIBG en VWS. Bij hen worden beleidsplannen en de voortgang getoetst. In diverse bijeenkomsten gaat VWS met deze partijen in gesprek.

Projectteam

Om het proces van de implementatie van de nieuwe UZI-middelen te organiseren is een projectteam samengesteld. Voor vragen over het project kan je terecht bij Laurens Kielman, projectleider.