Documenten

Documenten

219 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Sorteren op: Datum / Relevantie

Hoe gaan we de wet zo formuleren dat die niet alleen geschikt is voor digitale gegevensuitwisseling, maar ook voor informatie delen via een zorgplatform? Ook ziekenhuizen worden steeds meer 'platform businesses'.

Het doel van de Wegiz is juist dat het niet uitmaakt voor welke infrastructuur er gekozen wordt. Het doel is te komen tot een ...

Vraag en antwoord

Worden zorgverleners die met elkaar zorgdata uitwisselen verwerkingsverantwoordelijke of verwerker en moeten zij een verwerkersovereenkomst sluiten?

Beide zorgverleners zijn verwerkingsverantwoordelijke. Er hoeft daarom geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.

Vraag en antwoord

Ik heb begrepen dat, volgens de nieuwste aanpassingen van de AVG, patiënten en hun familie zelf alles wat betrekking heeft op hun medisch dossier kunnen regelen?

Sinds 1 juli 2020 is een onderdeel van de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg in werking getreden. ...

Vraag en antwoord

Het ‘recht op vergetelheid’ kan ongunstig uitpakken als het her en der staat en steeds weer opnieuw binnenkomt en weer toegevoegd wordt aan het dossier waaruit iets verwijderd is. Hoe wordt dat aangepakt?

Het recht om vergeten te worden, vergeetrecht of recht op vergetelheid is een recht voor burgers van de Europese Unie om bepaalde ...

Vraag en antwoord

Als cliënten eigenaar zijn van hun gegevens, dan hoeven zij toch ook geen verzoek te doen om hun gegevens in te zien? Ook het gegevensbeheer is dan in hun hand. Hoe zit dat precies?

Onder het Nederlandse recht is er geen sprake van eigendom van de patiëntgegevens. Dit betekent echter niet dat gegevens ...

Vraag en antwoord

Het eigenaarschap van medische gegevens is juridisch niet bepaald: de AVG geeft aan welke rechten de patiënt heeft. Hoe verhoudt zich dat tot de Wegiz?

Onder het Nederlandse recht is er geen sprake van eigendom van de patiëntgegevens. Dit betekent echter niet dat gegevens ...

Vraag en antwoord

Hoe verhoudt de Wegiz zich tot de verplichting voor zorgverleners om een medisch dossier bij te houden (WGBO)? Van wie zijn de gegevens straks uiteindelijk en wie beslist er over de beschikbaarheid?

De Wegiz gaat alléén over gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. De verplichting om een medisch dossier bij te houden blijft ...

Vraag en antwoord

Welke duidelijkheid kunt u geven over de termijn waarop de verplichte gegevensuitwisseling ingaat van de Basisgegevensset (BgZ) tussen medisch-specialistische zorginstellingen?

Op dit moment kan nog geen volledige duidelijkheid gegeven worden voor de termijn waarop de verplichting gaat gelden voor deze ...

Vraag en antwoord

Wie heeft welke rol in de totstandkoming van de Wegiz, hoe wordt er samengewerkt en hoe worden beslissingen genomen?

Gegevensuitwisselingen verplichten is geen doel op zich voor de Wegiz. Daar gaat een heel selectie- en afwegingstraject aan ...

Vraag en antwoord

Hoe wordt het beheer en uitvoering van de wet en de normen belegd?

Bij de totstandkoming van de AMvB worden Zorginstituut Nederland, Nictiz en NEN betrokken bij de ontwikkeling van diverse ...

Vraag en antwoord