Documenten

Documenten

219 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Sorteren op: Datum / Relevantie

Worden patiënten betrokken bij het invoeren van hun medicatiegegevens?

Het korte antwoord op de vraag is: ja. Alles in de richtlijn Medicatieoverdracht in de keten en in het  programma ...

Vraag en antwoord

Hoe verhoudt de Programmaraad EGIZ zich tot het Informatieberaad Zorg?

De Programmaraad EGIZ adviseert de NEN-normcommissie Informatievoorziening in de zorg over de inhoud die in normen terecht moet ...

Vraag en antwoord

In de Wegiz staat dat het niet meer volstaat om aan buitenlandse normen te voldoen maar dat de Nederlandse normen verplicht gaan worden. Waar komt het idee vandaan dat Nederlandse normen leidend moeten worden?

Bij de totstandkoming van normen wordt altijd eerst onderzocht of er internationale standaarden zijn of worden ontwikkeld, die ...

Vraag en antwoord

Hoe voorkomen we een nieuwe certificeringsbureaucratie, die schijnzekerheden biedt?

Voor specifieke gegevensuitwisselingen worden normen opgesteld, zodat volledige interoperabiliteit voor deze uitwisselingen wordt ...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt bekend welke geselecteerde gegevensuitwisselingen voor welke specifieke groepen van zorgverleners gaan gelden en per wanneer dat verplicht wordt?

Per gegevensuitwisseling wordt bekeken wanneer deze voor welke partijen verplicht worden gesteld. Dat gebeurt met een Algemene ...

Vraag en antwoord

Is er al zicht op gecodeerde gegevensuitwisseling tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg?

‘Gecodeerde gegevensuitwisseling’ is voor meerdere interpretaties vatbaar. We gaan ervan uit dat u doelt op wat ook wel ...

Vraag en antwoord

U zegt: ‘Er is veel op ons afgekomen qua wet- en regelgeving en er komt nog meer op ons af. Van belang is dat we de capaciteit die wij hebben inzetten op de juiste zaken.’ Dat is een mooi streven, maar wat moet eerst en wat kan later? Bestaat er zoiets als een routekaart met planningsdata?

Ja. Ons programma werkt momenteel aan een nieuwe versie van de Meerjarenagenda Wegiz (MJA). In de tweede helft van 2021 sturen we ...

Vraag en antwoord

Wat is de voorwaarde waaronder een kwaliteitsstandaard op de meerjarenagenda komt?

Allereerst: de agenda die u noemt is een andere meerjarenagenda dan de Meerjarenagenda Wegiz (MJA) van ons programma. Onze MJA ...

Vraag en antwoord

Hoe verhoudt EGIZ zich tot zorginformatiebouwstenen ofwel zibs?

EGIZ is de afkorting van ‘elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ en dat gaat over eisen aan taal en techniek in algemene ...

Vraag en antwoord

De opzet met een norm per gegevensuitwisseling maakt het geheel erg intensief qua onderhoud. Waarom niet beperken tot drie normen: 1 uitwisselen beelden en verslagen; 2 uitwisselen gestructureerde data; 3 uitwisselen ongestructureerde data?

Er is gezocht naar een balans tussen abstract en concreet. Uitgangspunt van de Wegiz is dat de wet gaat over ‘hoe’ een ...

Vraag en antwoord