Webinar 2 maart 2021 - update over de Wegiz | deel 2

Programmadirecteur Olaf Wilders beantwoordt een aantal vragen van deelnemers aan het webinar.

Webinar 2 maart 2021 - update over de Wegiz | deel 2