Digitaal machtigen in de zorgsector

Digitaal machtigen in de zorgsector

We doen in de zorg steeds meer online.

Maar niet al uw cliënten kunnen of willen dat zelf.

Sommige cliënten vragen liever iemand anders om hun zaken te regelen.

Dat kan nu op een veilige manier, met de Publieke machtigingsvoorziening voor de zorg.

Een handige applicatie waarmee uw cliënt zelf iemand anders toegang kan geven tot zijn of haar medische gegevens.

In uw cliëntportaal..

Of een PGO.

De publieke machtigingsvoorziening voldoet aan de hoge veiligheidseisen van de overheid.

En is van toepassing op DigID en in de toekomst andere erkende inlogmiddelen die cliënten gaan gebruiken.

Een uniforme machtigingsvoorziening voor de hele zorgsector is overzichtelijk voor cliënten.

En maakt het voor hen eenvoudig om een machtiging aan te vragen.

Maar, invoering van de Publieke machtigingsvoorziening vraagt aanpassingen in uw bedrijfsvoering en heeft impact op uw ICT-systemen.

Beseffen je collega zorgverleners bijvoorbeeld dat andere personen namens de cliënt toegang kunnen hebben?

Moeten uw huidige processen worden aangepast?

En weten uw cliënten hoe zij een machtiging kunnen aanvragen?

Wilt u uw cliënten ook de mogelijkheid bieden iemand te machtigen? 

Ga dan in gesprek met uw softwareleverancier.

Bespreek samen welke aanpassingen nodig zijn qua techniek en bedrijfsvoering.

En kijk voor meer informatie op gegevensuitwisselingindezorg.nl/digitale-toegang