Video: Zo lang duurt een verpleegkundige overdracht

BovenIJ ziekenhuis en Zonnehuis Amstelveen laten zien hoe omslachtig de verpleegkundige overdracht is als er geen elektronische gegevensuitwisseling mogelijk is. De tijd die dat kost besteden verpleegkundige Anita en wijkverpleegkundige Niels liever aan de patiënt.

Titel: Anita en Niels willen meer tijd voor de patiënt.
*Muziek speelt*

Anita Veenstra – Verpleegkundige:
Ik ben Anita Veenstra, ik ben verpleegkundige in het BovenIJ ziekenhuis.
Ik ben oncologieverpleegkundige op de interne afdeling en daarnaast ben ik CNIO.
Ik ga jullie de overdracht laten zien, hoe wij de nazorg aanvragen en hoe ik de overdracht schrijf.
Nu ga ik eerst naar een ander systeem toe om de nazorg aan te gaan vragen.
Zijn burgerlijke staat en dergelijke staat er nog niet in dus dan ga ik weer naar het andere systeem toe om daar te controleren.
Zijn woonsituatie moet ik voor de tweede keer invullen.
De voorgeschiedenis, die moeten we invullen.
Die staat er niet in dus die moet ik weer opzoeken in het andere systeem.
Kopiëren en plakken, dus dat moet ik weer invullen.
Dan weer de andere kant op, ga ik weer terug.
Dus die kan ik kopiëren, ga ik weer terug en die ga ik dan weer plakken in het andere systeem.
Ik heb geen verbinding meer, hij reageert niet.

Voiceover:
Verpleegkundigen zijn veel tijd kwijt met de overdracht.
Ze moeten digitale informatie kopiëren, plakken en in verschillende systemen zetten.
Soms moeten ze voor één patiënt ongeveer vijfmaal dezelfde gegevens kopiëren, plakken en overtypen om hem of haar van het ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen.
Of moet een oudere patiënt keer op keer zijn verhaal doen.

Anita Veenstra – Verpleegkundige:
Bijna alles moet ik overtikken, ja.
Er gaat heel weinig automatisch.
Nou, het zou heel handig kunnen maar dat is het op dit moment nog niet.
Er zijn heel veel handelingen die je moet doen, heel veel klikjes, heel veel schrijven, overtikken.
Dus ja, het zou makkelijker kunnen.

Sigrid Oldescheper – Transferverpleegkundige:
Ik ben Sigrid Oldescheper en ik ben transferverpleegkundige van het BovenIJ ziekenhuis.
Ik word ingeschakeld op het moment dat iemand naar huis moet met zorg.
Ook ik moet veel informatie halen uit het andere computersysteem.
Het computersysteem waar ik merendeels mee werk, met het risico ook op fouten.
Wat ik ook merk is dat er toch nog ook heel veel gebeld moet worden.

Voiceover:
Maandelijks vinden er tienduizenden overdrachten plaats waar verpleegkundigen soms wel vier uur per patiënt mee bezig zijn.
Deze tijd kunnen ze zich niet bezighouden met de directe zorg voor de patiënt.
Het komt regelmatig voor dat er geen overdracht heeft plaats gevonden.
Dat bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige niet op de hoogte is van een ziekenhuisopname van een patiënt.
Waardoor deze onnodig voor een dichte deur staat.

Niels Geul – Wijkverpleegkundige:
Ik ben Niels Geul ik ben wijkverpleegkundige voor Zonnehuisgroep Amstelland.
Je krijgt natuurlijk bepaalde informatie binnen via het overdrachtssysteem vanuit het ziekenhuis.
Maar de ervaring leert wel dat je nog heel veel aan het uitzoeken bent.
Je hebt een bepaald aantal feiten in de ziekenhuisoverdracht, die haal je daaruit.
Bij de huisarts moet je wat wegpikken.
Bij de mantelzorgers moet je wat wegpikken.
Bij de cliënt zelf en daarmee brei je zeg maar één groot zorgplan.
Er lijkt niet echt een richtlijn te zitten.
Ik denk dat de thuiszorg er wel echt baat bij zou hebben om een meer gestandaardiseerd overzicht vanuit het ziekenhuis te krijgen.
Dus eigenlijk dat je weet wat je kan ontvangen.
Dat je weet wat je moet lezen en dat daar gewoon veel meer structuur in zit.

Voiceover:
Momenteel wordt er hard gewerkt om de verpleegkundigenoverdracht digitaal te stroomlijnen, te standaardiseren en te structureren.
Eerst in het klein in proeftuinen, zoals in de regio Amsterdam.
In deze proeftuin worden afspraken gemaakt over hoe de informatie wordt vastgelegd en op welke manier deze tussen zorginstellingen kan worden uitgewisseld.
Het uiteindelijke doel is om dit landelijk in te bouwen waardoor verpleegkundigen nog maar een beperkt deel van hun schaarse tijd hoeven te besteden aan digitale overdracht.
We willen dat Anita meer tijd heeft voor haar patiënten en dat Niels niet meer onnodig voor een dichte deur staat.

Titel:
Maandelijks twintigduizend overdrachten.
Verpleegkundigen zijn circa 4 uur bezig met de overdracht.
Capaciteit 500 verpleegkundigen op jaarbasis.
Meer dan 60% overdrachten vanuit thuissituatie naar ziekenhuis.
Informatie moet meer dan vier keer opnieuw worden ingevoerd.
Hier gaan we wat aan doen met Programma InZicht.