Handreiking (inter)nationale standaarden digitale uitwisseling laboratoriumgegevens

Deze handreiking geeft concrete handvatten voor de samenwerking en interoperabiliteit in het transmurale laboratoriumproces. Niet alleen op het niveau van technische standaarden, maar op alle lagen van het Nictiz-interoperabiliteitsmodel.

De elektronische uitwisseling van gegevens tussen aanvragers en uitvoerders van laboratoriumonderzoek komt maar moeizaam tot stand. Terwijl de urgentie hoog is. Ook staan de tarieven voor laboratoriumonderzoek sterk onder druk. Op verschillende plekken in Nederland is men daarom op zoek naar efficiency en schaalvergroting.

Dit document is geschreven in opdracht van Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Nederland voor een breed publiek: zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers, informatiemanagers en ICT-leveranciers. Het doel is zowel inzicht verschaffen in de aspecten die een rol spelen bij het tot stand brengen van interoperabiliteit in het laboratoriumproces, als een oplossingsrichting bieden op basis van huidige technologische standaarden.

Over IHE

IHE is een internationaal platform waarbij honderden zorgverleners, softwareleveranciers, overheden en ICT-professionals zijn aangesloten. Samen maken zij onder meer afspraken over hoe medische gegevens veilig, en met behoud van privacy, gedeeld kunnen worden.