Handreiking standaarden en normen in relatie tot de Wegiz

Deze handreiking legt uit wat de samenhang is tussen de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en NEN-normen. Bij de handreiking is een fictieve casus uitgewerkt. Die laat zien hoe de onderlinge verwijzingen in de praktijk kunnen werken. 

Over de Wegiz

De Wegiz is een kaderwet die het mogelijk maakt gegevensuitwisselingen aan te wijzen die verplicht elektronisch plaatsvinden. Dat gebeurt met een AMvB. Om afspraken over de uitwisseling eenduidig vast te leggen, verwijst de AMvB naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. Een NEN-norm kan vervolgens weer verwijzen naar een informatiestandaard.

Handig bij ontwikkeling standaard of norm

Deze handreiking is geschreven door een expertgroep met een vertegenwoordiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NEN, Nictiz en Zorginstituut Nederland.  Dit is vooral een praktisch document voor werkgroepen die zich bezig (gaan) houden met de ontwikkeling van een standaard of norm bij een AMvB. De expertgroep volgt de ontwikkelingen in de praktijk op de voet (werkt de handreiking zoals bedacht is?) en past zo nodig de handreiking aan. Updates komen op deze website. 

Heb je opmerkingen of vragen? Mail naar gegevensuitwisseling@minvws.nl.