Effectenverkenning - Gegevensuitwisseling tussen Geboortezorg en Jeugdgezondheidzorg

Dit document is opgesteld om de besluitvorming over de actualisatie van de Meerjarenagenda Wegiz in 2021 te ondersteunen. De overdracht van Geboortezorg (verloskundig zorgverleners en kraamzorg) naar Jeugdgezondheidzorg (JGZ) is ingediend als 'use case' voor wettelijke verplichting onder de Wegiz. Zowel geboortezorg en als jeugdgezondheidzorg omvatten vele uitwisselingen. Die zijn in een sessie met diverse belanghebbenden beoordeeld op toegevoegde waarde, draagvlak en realiseerbaarheid.