Op weg naar de Wegiz - Wat u moet weten over de volwassenheidsscan (VHS)

Hoe zorg je ervoor dat een wet die in voorbereiding is, praktisch uitvoerbaar wordt – en meerwaarde krijgt? Bij de ontwikkeling van de Wegiz doen we dat door samen met het zorgveld op te trekken om het voor elkaar te krijgen dat bepaalde gegevensuitwisselingen een wettelijke verplichting worden. De volwassenheidsscan (VHS) is in die aanpak een belangrijke toetssteen. Het is een instrument dat helpt om de Wegiz te onderbouwen. De VHS is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met branche- en beroepsorganisaties. Met de VHS wordt duidelijk in hoeverre zorgaanbieders klaar zijn om een elektronische gegevensuitwisseling (GU) in te voeren in hun organisatie.