Moeten instellingen die aan betrouwbaarheidsniveau hoog moeten voldoen met de ingang van de Wet digitale overheid minimaal aan substantieel voldoen of geldt er ook een overgangstermijn waarin eerst nog tweefactor authenticatie voldoende is?

Voor zorgpartijen die aan de Wdo moeten voldoen gaat een overgangstermijn gelden. VWS heeft bij BZK aangegeven dat de wettelijke verplichting voor de zorg pas in kan gaan als alle benodigde voorzieningen beschikbaar zijn. Dit betreft o.a. de machtigingsvoorziening. De overgangstermijn is nog niet vastgesteld, maar zal pas gaan gelden vanaf het moment dat de voorzieningen beschikbaar zijn. VWS is van plan de ingangsdatum en duur van de overgangstermijn in nauw overleg met het zorgveld vast te stellen.