Is het gebruik van TVS verplicht?

Het is niet verplicht om gebruik te maken van de routeringsvoorziening TVS. Het is aan de zorgaanbieder en leveranciers samen om te bepalen hoe de aansluiting op erkende inlogmiddelen zoals DigiD wordt gerealiseerd. Het aansluiten op TVS is een advies en biedt diverse voordelen.