Zijn de auditors op de hoogte en getraind voor het meervoudig assessment?

De auditor (RE) voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de geldende NOREA beroeps - en gedragsregels. Deze bepalen onder andere dat de auditor, als onderdeel van de opdrachtacceptatie, moet nagaan of hij/zij de kennis en kunde bezit om een bepaalde opdracht uit te voeren. Van de auditors die op het NOREA- overzicht voorkomen, mag worden verondersteld dat zij die kennis en kunde bezitten.