Is het voorstelbaar dat een leverancier het assessment voor alle ziekenhuizen doet?

Het is raadzaam dit bij uw leverancier na te vragen.