iWLZ - de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen

iWlz is een standaard die te maken heeft met het volgen van cliënten die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). iWlz kan iemand in alle fasen van de Wlz-keten volgen: van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en declaratie.

De Wlz-ketenpartijen wisselen alle informatie in gestandaardiseerde vorm uit. Elke partij heeft een eigen taak in het proces: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert, het zorgkantoor wijst de zorg toe, de zorgaanbieder levert vervolgens die zorg en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt tot slot de eigen bijdrage vast.

Van AZR naar iWlz

De basis voor iWlz werd gelegd in 2000. Als voorloper ging dat jaar AZR van start, de AWBZ-brede zorgregistratie. Het maakte deel uit van het project Modernisering AWBZ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Doel van iWlz

Het doel van iWlz is onveranderd: een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. Daarnaast moet iWlz een betrouwbare en duurzame bron van informatie zijn over Wlz-zorg.

Bij het gebruik van iWlz biedt de Servicedesk iStandaarden ondersteuning.