Uitkomsttransparantie

Als iemand aan zijn knie is geholpen, is wat uiteindelijk telt of hij weer kan gaan doen wat er voor hem toe doet. Voor de ene patiënt is dat lopend boodschappen doen bij de eigen buurtsuper en voor de ander is dat een marathon lopen. Je gunt iedereen zijn eigen maximale resultaat en iedereen – patiënt en professional – moet weten hoe dat resultaat kan worden bereikt; met welke behandeling en door welke behandelaar in jouw specifieke situatie. Over de noodzaak van transparantie daarover, schreef minister Schippers een brief aan de Tweede Kamer.

Ze schrijft daarin onder meer:

'Met deze brief informeer ik u over stappen die ik wil zetten om met behulp van door patiënten gerapporteerde uitkomsten, de zorg voor individuele patiënten te verbeteren. Ik ga in deze brief in op:

  • het inzetten van kwaliteitsregistraties voor samen beslissen,
  • het mogelijk maken dat patiënten uitkomsten kunnen rapporteren
  • en de samenwerking op internationaal niveau.'