Snomed CT

​​​​​​​SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel en bevat een grote verzameling medische termen met hun synoniemen. De termen worden in de directe patiëntenzorg gebruikt voor de vastlegging van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnosen, resultaten en besluitvorming.

SNOMED CT wordt beheerd door ​SNOMED International​. De termen in SNOMED CT zijn Engelstalig. Delen ervan zijn vertaald in het Deens, Frans, Spaans, en Zweeds en sinds 2013 ook in het Nederlands. 

Waarde van SNOMED CT

Zorgverleners gebruiken klinische terminologie voor de registratie van beslissingen, diagnosen of het opstellen van een behandelplan. Gebruik van SNOMED CT voor de registratie heeft de volgende voordelen:

  • het is een veelomvattende, wetenschappelijk gevalideerde inhoud;​
  • het faciliteert gedetailleerde, gecodeerde vastlegging van medische gegevens;
  • het bevat koppelingen naar andere internationale standaarden;
  • het wordt in verschillende vormen in meer dan veertig landen gebruikt.

Het gebruik van SNOMED CT draagt bij aan de vermindering van administratieve lasten binnen zorginstellingen. Instituten als Nictiz en DHD (Dutch Hospital Data) werken continu aan het combineren van in gebruik zijnde stelsels voor het declareren, logistieke sturing, statistieken vanuit het medisch registreren in SNOMED CT.