Registratie aan de bron

Het principe ‘registreren aan de bron’ betekent dat zorgverleners (en burgers) gezondheidsinformatie eenduidig en eenmalig vastleggen in daarvoor ontwikkelde zorginformatiebouwstenen, volgens (inter)nationale standaarden. De vastgelegde gegevens kunnen daarna voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Een eigen persoonlijk gezondheidsdossier kan bijvoorbeeld alleen worden gerealiseerd met gestandaardiseerde informatie-uitwisseling door alle betrokken zorgverleners. Met de patiënt/cliënt, maar ook met collega’s in de keten.

Registratie aan de bron beperkt daarbij de registratielast en vergroot de transparantie en kwaliteit. Zorginstellingen gebruiken deze brongegevens om die informatie die zij nodig hebben op hun logistieke en financiële processen in te richten uit af te leiden. Alleen wanneer afleiden niet mogelijk is, mag aan zorgverleners gevraagd worden meer te registreren.