ICHOM - patiëntresultaten op een gestandaardiseerde manier meten en rapporteren

ICHOM is een internationaal consortium dat in 2012 is opgericht voor uitkomstmetingen in de zorg. ICHOM publiceert meetinstrumenten die worden ontwikkeld door patiënten en professionals samen. ICHOM streeft ernaar om in 2017 voor 50% van de ziektelast uitkomstmaten te hebben ontwikkeld.

ICHOM staat voor International Consortium for Health Outcomes Measurement. Het werk van ICHOM is gebaseerd op zogenaamde waardegedreven zorg. Waardegedreven zorg is de zorg met de beste uitkomsten voor iedere uitgegeven euro.

ICHOM en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben een intentieverklaring ondertekend voor samenwerking op het gebied van het verzamelen, analyseren en publiceren van door patiënten gerapporteerde uitkomsten ten behoeve van internationale vergelijking.