Eenheid van taal

Bij het goed kunnen delen en gebruiken van zorginformatie is het belangrijk dat de zorginformatie voor de ene zorgverlener dezelfde betekenis heeft als voor de andere zorgverlener. Dat noemen we ‘eenheid van taal’ of ‘eenduidige zorginformatie’.

Als een patiënt een allergie heeft, moet de manier waarop de ‘ernst’  van de allergie (bijvoorbeeld ‘++’  voor een ernstige allergie) wordt weergegeven voor alle gebruikers van deze zorginformatie dezelfde betekenis hebben.

Vragen over Eenheid van taal

Binnen het Informatieberaad Zorg wordt vaak gesproken over de grote kansen die eenheid van taal biedt. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord rondom eenheid van taal. Maar wat is eenheid van taal nu precies? Hoe kan het de patiënt helpen en hoe kan een zorgprofessional ermee excelleren? Waarom hebben we Eenheid van taal nog niet bereikt? En, hoe kunnen we eenheid van taal bereiken?

Veldonderzoek

Om antwoord op deze en andere vragen te krijgen heeft het Informatieberaad aan het RIVM en Nictiz gevraagd hier veldonderzoek naar te doen en om een notitie met aanbevelingen te schrijven. Voor het veldonderzoek hielden het RIVM en Nictiz in november en december 2017 interviews, een korte online enquête en focusgroepen. In 2018 wordt de notitie met aanbevelingen opgeleverd aan het Informatieberaad.