Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, als audiologische centra, kankercentra, revalidatiecentra, dialysecentra en radiotherapeutische instituten, in Nederland. Er zijn 107 zorginstellingen lid van de NVZ.

De vereniging behartigt de belangen van haar leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Het doel is om alle randvoorwaarden en waarborgen te creëren die de leden nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg aan patiënten te verlenen. Voor de NVZ gaat het hierbij om zorg die in medisch opzicht tot het best mogelijke resultaat leidt.

Contactpersoon

Vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen neemt Susanne van Vegten deel aan het Informatieberaad. Stuur een mail aan Susanne van Vegten