InEen

InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. De eerste lijn speelt een sleutelrol in het behoud van de hoge kwaliteit van zorg die Nederland gewend is. Een krachtige eerste lijn, met de huisarts als spin in het web, vormt het fundament voor goede en betaalbare zorg. De zorg vertrekt vanuit de behoefte van de patiënt (persoonsgerichte zorg), heeft een proactieve aanpak en is resultaatgericht. Om de zorg dicht bij de patiënt te kunnen bieden zijn goed georganiseerde lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties nodig om de noodzakelijke randvoorwaarden te regelen.

InEen is een vereniging. Leden bepalen het beleid. Alle leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en deze vergadering is het hoogste orgaan in de vereniging. In de ALV nemen de leden besluiten en zetten zijde koers uit voor het bestuur en bureau. Naast de ALV-en adviseren leden in werkgroepen en beleidsadviescommissies het bestuur en bureau bij beleidsvorming.

Vanuit InEen neemt Corine van Geffen deel aan het Informatieberaad. Stuur een mail aan Corine van Geffen.