GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de 25 GGD'en (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) en GHO-bureaus (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)

Als landelijke vereniging behartigt GGD GHOR Nederland de belangen van haar leden - de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) en de regionale GGD'en en GHOR bureaus - richting politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publiek.

De maatschappelijke missie waarvoor de GGD en GHOR zich in elke regio inspannen is het bewaken, beschermen en bevorderen van publieke gezondheid en veiligheid.

Daarnaast draagt GGD GHOR Nederland bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als het gaat om jeugd, sociaal domein en veiligheid.

Contactpersoon

Vanuit GGD GHOR Nederland neemt José Manshanden deel aan het Informatieberaad. Stuur een e-mail aan José Manshanden.