Video Toelichting wetsvoorstel

In deze video geeft Ron Roozendaal - directeur Informatiebeleid VWS - toelichting op het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Dit wetsvoorstel is in internetconsultatie tot en met 10 juni.

Video: Toelichting wetsvoorstel Gegevensuitwisseling

Inhoud video

00:00 Start
00:50 Probleem en roep om regie
02:43 Wetsvoorstel in het kort
06:41 Belangrijkste artikelen wetsvoorstel
09:25 Eisen en artikelen normering en certificering
11:14 Toezicht, Bedrijfseffectentoets & Vraag en antwoord
14:31 Einde