Uitleg over de wet

De wet gaat verplichten dat zorgaanbieders elektronisch patiëntgegevens met elkaar uitwisselen. Dit betekent dat zorgverleners via een computerverbinding informatie over patiënten delen.

Kaderwet

De nieuwe wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is een kaderwet. Dit betekent dat er aanvullende regels komen waarin staat welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. Die regels heten algemene maatregel van bestuur (AMvB). In zo'n AMvB gaat het bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek verstuurt.

De minister bepaalt niet welke gegevens zorgprofessionals moeten uitwisselen voor goede zorg. Dat staat in de afspraken die zij al met elkaar hebben gemaakt: de kwaliteitsstandaarden. Daarin staat precies wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening of situatie.

Afspraken over hoe elektronisch uit te wisselen

Met de nieuwe wet kan de minister niet alleen bepalen dát zorgverleners gegevens met elkaar elektronisch moeten uitwisselen, maar ook volgens welke afspraken dit moet verlopen. Denk aan een recept voor medicijnen of een röntgenfoto. Deze afspraken kunnen gaan over taal en techniek. Meer hierover leest u onder Normering en certificering.

De beste zorg voor iedereen

We bereiden de wet nu voor om deze volgend jaar aan de Tweede Kamer aan te kunnen bieden. De wet gaat gelden voor iedereen in de zorg: alle huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, enzovoorts, en ook de leveranciers.

Alle sectoren in de zorg zijn bezig om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen de beste zorg krijgt.

'Onze samenleving digitaliseert in rap tempo en in de zorg hobbelen wij daar nu nog achteraan. Daarom zijn wij blij dat de minister regie neemt. Ik zie in de zorg allerlei kleine digitaliseringsprojecten ontstaan die het niet redden zonder regie en wettelijke verplichting.' - Uit de praktijk, Maud Bessems, oncologisch chirurg, Jeroen Bosch Ziekenhuis