Meerjarenagenda Wegiz

Welke gegevensuitwisselingen zijn geschikt om als eerste verplicht elektronisch te laten verlopen? In 2019 hebben we in nauw overleg met het zorgveld aan een lijst van kanshebbers gewerkt: de zogeheten Roadmap. Die heet nu Meerjarenagenda Wegiz.

De Meerjarenagenda Wegiz is geen statische lijst maar een overzicht van gegevensuitwisselingen, dat periodiek – zoals het wetsvoorstel dat regelt – wordt bijgewerkt. Bijvoorbeeld wanneer nieuwe gegevensuitwisselingen worden toegevoegd. Of als een gegevensuitwisseling is geïmplementeerd. Of als blijkt dat het meer inspanning kost en er bijstelling van de prioritering gewenst is. Deze actualisatie past in de wens aan een eenduidig en transparant proces om tot wettelijke verplichting van gegevensuitwisselingen te komen.

Roadmap wordt Meerjarenagenda Wegiz

De Roadmap heet voortaan Meerjarenagenda Wegiz. Een naam die beter past bij het karakter van de Wegiz: stap voor stap worden specifieke gegevensuitwisselingen verplicht gesteld. De Meerjarenagenda Wegiz is het startpunt voor een implementatie-aanpak voor meerdere jaren. Het is de leidraad die voor alle betrokkenen duidelijk maakt wat we met de gegevensuitwisselingen als doel hebben.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Kenmerken Meerjarenagenda Wegiz

 • De Meerjarenagenda wordt opgesteld in nauw overleg tussen het zorgveld en VWS

 • Gegevensuitwisselingen worden getoetst aan de criteria:
  - Realiseerbaarheid;
  - Toegevoegde waarde;
  - Draagvlak.
 • Gegevensuitwisselingen zonder (zicht op) een kwaliteitsstandaard komen niet op de Meerjarenagenda.
 • Het Informatieberaad Zorg adviseert over de concept Meerjarenagenda Wegiz en prioriteitstelling, de minister stelt de agenda vast en informeert de Tweede Kamer erover.

Vier gegevensuitwisselingen krijgen nu voorrang

Momenteel staan er elf gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz. Vier daarvan worden momenteel met voorrang uitgewerkt tot wettelijke verplichting. 

Dit zijn de 11 gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz

 • Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen MSZ-instellingen
 • Uitwisseling van beeld en verslag tussen MSZ-instellingen
 • Verpleegkundige overdracht
 • Medicatieoverdracht | Digitaal voorschrijven en ter hand stellen
 • Medicatieoverdracht | Medicatie- en toediengegevens
 • Medicatieoverdracht | Laboratoriumgegevens voor medicatie
 • Medicatieoverdracht | Contra-indicatie en overgevoeligheden
 • Gegevensuitwisseling in de oncologische zorg
 • Beelduitwisseling pathologie
 • Gegevensuitwisseling rondom geboortezorg
 • Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en JGZ

De geprioriteerde gegevensuitwisselingen staan vetgedrukt. Op deze website staan ze meer bekend als, van boven naar beneden: Basisgegevensset Zorg (BgZ), Beeldbeschikbaarheid, Verpleegkundige overdracht, en Digitaal receptenverkeer.

Voor deze vier gegevensuitwisselingen beproeven we momenteel hoe we deze gegevensuitwisselingen kunnen aanwijzen onder de nieuwe wet. 

Daarnaast onderzoeken we of en hoe de zeven overige gegevensuitwisselingen op termijn hetzelfde procedé kunnen ondergaan.

Planning

Eind september 2021 is de Meerjarenagenda Wegiz geactualiseerd. Je vindt de recentste versie onderaan deze pagina.

Meer informatie

Heb je een vraag over de Meerjarenagenda Wegiz? Neem dan contact op via gegevensuitwisseling@minvws.nl.