Internetconsultatie wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg was in internetconsultatie van 10 maart tot en met 10 juni 2020. Dat betekent dat u in die periode online kon reageren op het wetsvoorstel en op de toelichting daarop, de Memorie van Toelichting. 

De uiterste reactiedatum stond eerder op 7 april. De coronacrisis vroeg en vraagt heel veel van de mensen en organisaties in de zorg. Door de looptijd te verlengen hoopten wij iedereen voldoende tijd te geven om mee te denken over dit belangrijke wetsvoorstel.

Informatiesessies

Tijdens de internetconsultatieperiode hielden wij ook informatiesessies, om persoonlijk in gesprek te blijven. Deze waren in maart en begin april 2020. Vanwege het coronavirus konden niet alle informatiesessies doorgaan.

Ron Roozendaal (directeur Informatiebeleid/CIO) geeft in een video een uitgebreide toelichting op het wetsvoorstel.