2019 in vogelvlucht

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) schrijft eind 2018 zijn eerste Kamerbrief over gegevensuitwisseling in de zorg. Daarin staan maatregelen die moeten leiden tot meer regie – op verzoek van het zorgveld – op elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Dit betekent onder andere een wet die stapsgewijs elektronische gegevensuitwisselingen verplicht met afspraken over eenheid van taal en techniek.

Consultatiesessies zorgveld

Welke gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners zijn geschikt om als eerste verplicht elektronisch te laten verlopen? De eerste maanden van het jaar werken we in nauw overleg met het zorgveld aan een lijst van kanshebbers. Dit is de zogeheten Roadmap.

Voor het samenstellen van die lijst roepen wij het zorgveld op concrete voorstellen te doen. Er worden maar liefst 45 voorstellen ingediend. Tijdens vier consultatiesessies in februari presenteert het zorgveld een groot aantal van die voorstellen. Hieronder vindt u alle presentaties en de bijbehorende tekeningen die tijdens de sessies zijn gemaakt:

#1 | consultatiesessie 6 februari 2019
Presentaties
Tekeningen

#2 |consultatiesessie 13 februari 2019
Presentaties
Tekeningen

#3 | consultatiesessie 19 februari 2019
Presentaties
Tekeningen

#4 | consultatiesessie 21 februari 2019
Presentaties
Tekeningen

Daarnaast krijgen we ook schriftelijk voorstellen.

Roadmap

Na bundeling van op elkaar lijkende voorstellen blijven er 23 over die concreet genoeg zijn om in aanmerking te komen voor wettelijke verplichting tot elektronische uitwisseling.

Vervolgens beoordelen we alle voorstellen aan de hand van dezelfde criteria. Na deze check ontstaat een shortlist van dertien gegevensuitwisselingen waar het Informatieberaad Zorg zich eind maart achter schaart. De eerste editie van de conceptRoadmap is een feit. Die staat ook in de tweede Kamerbrief.

Wilt u weten hoe wij alle voorstellen beoordeelden? Lees dan deze samenvatting conceptRoadmap en weging van de voorstellen.

Ter afsluiting is er op 20 maart 2019 een terugkoppelsessie over de Roadmap.

Consultatiesessies ICT-leveranciers

In mei en juni organiseren we vier consultatiesessies voor leveranciers van zorginfrastructuur- en uitwisseldiensten. Om met ons mee te denken over wat er nodig is aan (technische) afspraken om te komen tot landelijke uitwisseling van gegevens. Hieronder vindt u alle presentaties van de leveranciers en een korte, geschreven impressie van de sessies.

#1 | sessie voor leveranciers 15 mei 2019
Presentaties
Impressie

#2 | sessie voor leveranciers 16 mei 2019
Presentaties
Impressie

#3 | sessie voor leveranciers 21 mei 2019
Presentaties
Impressie

#4 | sessie voor leveranciers 5 juni 2019
Presentaties

Focus op vier gegevensuitwisselingen

Voor de zomer organiseren we een aantal ‘whole system in the room (WSITR)’-sessies. Een WSITR is een bijeenkomst over een van de gegevensuitwisselingen van de Roadmap, voor alle betrokkenen en belanghebbenden. Zowel uit de voorbereidingen als uit de WSITR-sessies komen ontzettend veel inzichten en extra informatie.

Net voor de zomer besluit het Informatieberaad Zorg de focus als eerste te leggen op vier gegevensuitwisselingen die aansluiten bij trajecten die al lopen: uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg, beelduitwisseling, digitaal receptenverkeer en verpleegkundige overdracht. Meer hierover staat in de derde Kamerbrief. En daarmee is de eerste editie van de Roadmap definitief.

Andere gegevensuitwisselingen gaan gewoon door

De vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen analyseren we tot in detail: wat gaat goed, waar zitten knelpunten, waar moeten we op letten. De focus op die vier wil niet zeggen dat andere gegevensuitwisselingen stilliggen. Binnen borstkankeronderzoek bijvoorbeeld wordt hard doorgewerkt aan de eenheid van taal. Zie ook de video Eenheid van taal bij borstkankeronderzoek.

Stapsgewijs

Vroeg of laat gaat het hele zorgveld dus over; de ene uitwisseling eerder dan de andere. De focus heeft als doel dit omvangrijke en complexe traject stapsgewijs te realiseren. Zo maken we voor twee van de vier uitwisselingen (digitaal receptenverkeer – als onderdeel van medicatieproces – en verpleegkundige overdracht) een conceptafsprakenset voor taal en techniek. Met die afsprakensets doorlopen we alle stappen van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz. We zorgen dat de afsprakensets straks zo in de regelgeving staan dat voor iedereen duidelijk is wat ze inhouden.

Einde jaar

Op 9 oktober is het tweede Algemeen Overleg (AO) van het jaar waarin het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg aan bod komt. Minister Bruins beantwoordt een heleboel vragen van Kamerleden. Bij het ministerie werken we intussen stug door aan het wetsvoorstel.