Wetgevingstraject

De wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt.