Dit betekent Wegiz voor ICT: afspraken over taal en techniek

Om te bepalen hoe zorgverleners patiëntgegevens met elkaar uitwisselen – volgens afspraken over taal en techniek – vermeldt de wet straks zogeheten NEN-normen. Het zorgveld en leveranciers stellen de normen samen op in werkgroepen. Alle gegevensuitwisselingen met een spoor 2-aanwijzing krijgen een eigen NEN-norm. Zorgaanbieders moeten voldoen aan zo’n NEN-norm en mogen alleen gecertificeerde ICT-producten gebruiken.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©VWS / Meerjarenagenda Wegiz

Certificering

Leveranciers moeten hun ICT-producten laten certificeren om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in NEN-normen. Zorgaanbieders mogen alleen ICT-producten gebruiken, die voorzien zijn van een certificaat.


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) neemt maatregelen tegen zorgaanbieders en ICT-leveranciers die hier niet aan voldoen.

Afspraken over taal

Binnen de zorgsector spreken verschillende beroepsgroepen verschillende vaktalen. Een voorbeeld: sommigen noemen orale geneesmiddelen tegen stolling orale anticoagulantia. Artsen afkorten dit soms af tot OAC. Maar gynaecologen en huisartsen kunnen OAC opvatten als orale anticonceptie. We moeten dus afspraken maken over de te gebruiken taal.

Dat betekent niet dat zorgverleners een nieuwe taal moeten leren. De afspraken over taal houden in dat zorgverleners begrijpen wat een verzender van informatie bedoelt. Dit kan bijvoorbeeld door af te spreken dat we hetzelfde 'ICT-woordenboek' gebruiken. Het ICT-systeem kent dan de verschillende termen en vertaalt deze voor elke beroepsgroep.

Afspraken over techniek

We maken ook afspraken over techniek. Deze afspraken houden in dat ICT-systemen zo gemaakt zijn dat zorgverleners informatie van het ene naar het andere systeem versturen en dat die informatie er op dezelfde manier uitkomt als de invoerder bedoelt. Vergelijk dit met afspraken over de vorm van een stopcontact en dat apparaten in Nederland werken met 220 volt.

“Eenheid van taal betekent dat zorgverleners medische gegevens op dezelfde manier vastleggen. En afspraken maken over wanneer en hoe welke vaktermen worden gebruikt. Een fysiotherapeut bedoelt met bb bijvoorbeeld 'bovenbeen', terwijl een huisarts 'bovenbuik' bedoelt.” – Minister Tamara van Ark in EenVandaag, 15 april 2021