Worden patiënten betrokken bij het invoeren van hun medicatiegegevens?

Het korte antwoord op de vraag is: ja. Alles in de richtlijn Medicatieoverdracht in de keten en in het programma Medicatieoverdracht is erop gericht dat de patiënt zijn rol en verantwoordelijkheid kan nemen. 

In de richtlijn worden patiënten nadrukkelijk betrokken bij het invoeren, onderhouden en beheren van hun medicatiegegevens. De patiënt is zelf ook bron van medicatiegegevens (medicatiegebruik) en heeft een heel belangrijke taak in het delen van de juiste informatie met de zorgverlener. Op basis van een actueel medicatieoverzicht doet de zorgverlener met de patiënt een zogeheten medicatieverificatie. Daarbij worden alle geneesmiddelen doorgenomen en kan de patiënt vertellen wat hij wel en niet gebruikt en in welke dosering.

Bij digitale overdracht van medicatiegegevens heeft de patiënt zeggenschap over welke zorgverlener medicatie-informatie mag delen met andere zorgverleners. Dat brengt ook een verantwoordelijkheid voor de patiënt met zich mee: de patiënt moet de zorgverlener toegang geven tot de medicatie-informatie om een juiste en veilige behandeling mogelijk te maken.

Met behulp van een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) kan de patiënt straks zelf medicatiegegevens van zorgverleners inzien. In een PGO is het ook mogelijk om het geneesmiddelgebruik vast te leggen en afwijkende innames of zelfzorgmiddelen vast te leggen en te delen met een zorgverlener.