Welke regels gelden er voor privacy en toestemming?

Deze vraag wordt vaak gesteld als het over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg gaat. Het korte antwoord hierop is: de huidige regels voor privacy en toestemming blijven onveranderd.

AVG en WGBO

De wet gaat zorgaanbieders straks stapsgewijs verplichten om medische gegevens elektronisch met elkaar uit te wisselen. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens gelden ook dan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en sectorspecifieke regelgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg verandert de bestaande juridische kaders dus niet. Het medisch beroepsgeheim blijft voorop staan. Ook de juridische basisprincipes voor uitwisseling van patiƫntgegevens die nu van toepassing zijn, blijven hetzelfde.

AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport

Zoek je meer informatie over de huidige privacyregels voor de zorg? Kijk op de website van de AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport.