Wat is de voorwaarde waaronder een kwaliteitsstandaard op de meerjarenagenda komt?

Allereerst: de agenda die u noemt is een andere meerjarenagenda dan de Meerjarenagenda Wegiz (MJA) van ons programma. Onze MJA geeft een overzicht van de gegevensuitwisselingen die binnen de Wegiz opgepakt gaan worden. De agenda van uw vraag gaat over de meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland, waarop te ontwikkelen kwaliteitsproducten staan. Kwaliteitsstandaarden maken deel uit van die producten.

Er bestaan wel afhankelijkheden tussen beide agenda’s. Bijvoorbeeld in de situatie waarin een kwaliteitsstandaard nog ontwikkeld of aangepast moet worden om ‘m geschikt te maken voor de Wegiz. Dan moet de standaard eerst opgenomen worden op de agenda van het Zorginstituut, vervolgens kan hij verwerkt worden.

Een onderwerp kan op twee manieren op de meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland komen:

  1. Partijen in de zorg ontwikkelen een kwaliteitsproduct en stellen aan het Zorginstituut voor om het op de agenda te plaatsen.
  2. Het Zorginstituut, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kunnen individueel of in samenwerking kwaliteitsproducten voor plaatsing op de Meerjarenagenda aandragen.

De raad van bestuur van het Zorginstituut neemt het besluit om wel of niet iets op te nemen op de agenda. Dit is nadat de kwaliteitsraad een advies heeft uitgebracht.

Op de website van Zorginstituut Nederland leest u meer over de meerjarenagenda war de kwaliteitsstandaarden op staan.