Wanneer wordt bekend welke geselecteerde gegevensuitwisselingen voor welke specifieke groepen van zorgverleners gaan gelden en per wanneer dat verplicht wordt?

Per gegevensuitwisseling wordt bekeken wanneer deze voor welke partijen verplicht worden gesteld. Dat gebeurt met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De exacte data komen beschikbaar in de Meerjarenagenda Wegiz (MJA). Als de actualisatie van de agenda is voltooid en de Tweede Kamer ermee instemt, publiceren we de data in het document onderaan deze pagina. Het document geeft, naast de data waarop de verplichting ingaat, een volledig overzicht van alle gegevensuitwisselingen die op de MJA staan.