Waarom zijn normen nodig?

Met de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek willen we vermijdbare fouten voorkomen en bereiken dat de zorg minder tijd kwijt is aan administratieve handelingen. Daarvoor is het nodig dat het zorgveld dezelfde taal spreekt en gebruikmaakt van dezelfde techniek. Normen zijn daarbij essentieel.

Een norm is niets meer of minder dan de vastlegging van met elkaar gemaakte afspraken over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld digitaal receptenverkeer. Deze afsprakensets worden vastgelegd in een norm. Een norm maakt voor alle betrokken partijen duidelijk aan welke eisen iedereen moet voldoen.

Zo kunnen zorgprofessionals die werken volgens de norm ‘digitaal receptenverkeer’ er bijvoorbeeld op vertrouwen dat eisen aan ict-systemen eenduidig vastliggen, en dat partijen die voldoen aan de norm efficiënt, veilig en betrouwbaar gegevens uitwisselen.