Waarom is het nodig dat het opstellen van normen en certificering via NEN verloopt?

Alle officiële normen voor producten, processen en diensten in Nederland zijn te vinden bij Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). NEN is aangewezen door de overheid en faciliteert de ontwikkeling van normen. NEN-normen stellen ons in staat om vanuit de wet verplichtend naar die normen te verwijzen en daar certificering aan te koppelen.

Dit is niet of nauwelijks mogelijk met andere bekende en reguliere afsprakenstelsels waarbij verschillende partijen samenwerken om diensten te leveren rond onderwerpen als identificatie, authenticatie en betrouwbaarheid. Zulke afsprakenstelsels vallen buiten de invloedssfeer van de minister.