Waarom geen internationale of Europese normen?

Onderdeel van een NEN-traject is nagaan of er Europese of internationale normen beschikbaar zijn voor hetzelfde vraagstuk. Als dit het geval is, zal gekeken worden of deze aansluiten bij de vraag van de Nederlandse markt. Europese normen moeten worden overgenomen als nationale norm. Bij ISO-normen is het een besluit van de normcommissies. Andersom kan tijdens het ontwikkelen van de NEN-norm, interesse ontstaan in Europa. Dan zal – indien hiertoe besloten – de NEN-norm Europees worden ingebracht om te worden ontwikkeld tot Europese norm.

Overigens streeft Nederland een koploperpositie na in normalisatie in de zorg. Andere landen kunnen dan gebruikmaken van onze NEN-normen voor de ontwikkeling van hun lokale normen.