U zegt: ‘Er is veel op ons afgekomen qua wet- en regelgeving en er komt nog meer op ons af. Van belang is dat we de capaciteit die wij hebben inzetten op de juiste zaken.’ Dat is een mooi streven, maar wat moet eerst en wat kan later? Bestaat er zoiets als een routekaart met planningsdata?

Ja. Ons programma werkt momenteel aan een nieuwe versie van de Meerjarenagenda Wegiz (MJA). In de tweede helft van 2021 sturen we ons voorstel voor de nieuwe MJA naar de Tweede Kamer, en vervolgens houden we de agenda periodiek bij op onze website. Op deze manier is het voor alle partijen in de zorg duidelijk wanneer aan welke gegevensuitwisseling gewerkt gaat worden.

Op deze pagina leest u meer over de Meerjarenagenda Wegiz en kunt u de agenda inzien.