Is er al zicht op gecodeerde gegevensuitwisseling tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg?

‘Gecodeerde gegevensuitwisseling’ is voor meerdere interpretaties vatbaar. We gaan ervan uit dat u doelt op wat ook wel ‘genormaliseerde elektronische gegevensuitwisseling’ heet. Dat begrip houdt in dat er afspraken gemaakt zijn over de manier waarop de gegevensuitwisseling moet plaatsvinden, en dat de partijen die gegevens uitwisselen moeten voldoen aan de norm.

Wanneer uitwisseling tussen de eerste en tweede lijn gaat plaatsvinden, hangt af van de specifieke gegevensuitwisseling. In de gegevensuitwisseling Digitaal Receptenverkeer (medicatieoverdracht) wordt daar al aan gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een apotheker (eerste lijn) contact heeft met een specialist in een ziekenhuis.

Op deze pagina vindt u het volledige overzicht van gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz.