In de Wegiz staat dat het niet meer volstaat om aan buitenlandse normen te voldoen maar dat de Nederlandse normen verplicht gaan worden. Waar komt het idee vandaan dat Nederlandse normen leidend moeten worden?

Bij de totstandkoming van normen wordt altijd eerst onderzocht of er internationale standaarden zijn of worden ontwikkeld, die kunnen worden ingezet. Pas als dit niet het geval is, zal een Nederlandse norm worden ontwikkeld.