Hoe voorkomen we een nieuwe certificeringsbureaucratie, die schijnzekerheden biedt?

Voor specifieke gegevensuitwisselingen worden normen opgesteld, zodat volledige interoperabiliteit voor deze uitwisselingen wordt bereikt. Informatietechnologieproducten en -diensten moeten aan deze normen voldoen, wat aangetoond moet worden met een certificaat. Doordat tests onderdeel uitmaken van de certificering, wordt de interoperabiliteit tussen producten en diensten ook geborgd.