Hoe verhoudt de Programmaraad EGIZ zich tot het Informatieberaad Zorg?

De Programmaraad EGIZ adviseert de NEN-normcommissie Informatievoorziening in de zorg over de inhoud die in normen terecht moet komen om tot een samenhangend stelsel van EGIZ-normen te komen. De Programmaraad EGIZ staat los van het Informatieberaad Zorg, maar houdt wel rekening met alle ontwikkelingen op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg, waaronder de adviezen van het Informatieberaad Zorg.