Hoe verhoudt EGIZ zich tot zorginformatiebouwstenen ofwel zibs?

EGIZ is de afkorting van ‘elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ en dat gaat over eisen aan taal en techniek in algemene zin. Zibs zijn daarbij onmisbare bouwstenen voor een veilige, betrouwbare en eenduidige gegevensuitwisseling van medische gegevens in alle zorgsectoren. Een zib definieert een bepaald klinisch relevant concept zodanig dat de bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en verschillende zorginformatiesystemen.

Zibs worden zeker meegenomen in de uitwerking van de eisen die in een gegevensuitwisseling worden gesteld aan de taal. Op de website van Nictiz vindt u uitleg over zibs, inclusief een animatie.