Hoe blijven normen actueel bij snelle technische ontwikkelingen?

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Er is dan ook behoefte aan een zekere mate van flexibiliteit in de technische eisen die aan ict-systemen worden gesteld en die met name relevant zijn om interoperabiliteit te borgen. Momenteel wordt in afstemming met NEN gekeken welke publicatievorm het meest passend is om zulke technische eisen te kunnen verwerken.