Fysiotherapeuten zijn wettelijk noch producent, noch verstrekker, noch voorschrijver, noch toediener van medicatie. Zij hebben wel belang bij inzage in de status van de medicatie van de patiënt. Hoe wordt in deze onbeschreven beroepsrol en standaardisering voorzien?

Het programma Medicatieoverdracht zorgt ervoor dat de medicatiegegevens van iedere zorgverlener afzonderlijk ontsloten worden en toegankelijk worden gemaakt voor alle zorgverleners die daar de autorisatie voor hebben. Op dit moment zijn nog geen afspraken gemaakt met fysiotherapeuten voor inzage van medicatiegegevens van een patiënt.