Verpleegkundige overdracht

Bij het overdragen van een patiënt naar een andere zorgverlener verhuist zijn dossier mee. Hierin staan bijvoorbeeld administratieve gegevens, informatie over de achtergrond van de patiënt, medische informatie, het zorgplan en de gezondheidstoestand van de patiënt/cliënt. Vaak moet een verpleegkundige bij een overdracht deze gegevens opnieuw vastleggen.

Belang en doel

Eén belangrijke oorzaak van het opnieuw vastleggen van gegevens is dat de verschillende elektronische zorgdossiers niet op elkaar aansluiten. Ook gebruiken verpleegkundigen verschillende termen, waardoor de gegevens niet altijd herbruikbaar zijn. Deze gegevensuitwisseling heeft veel draagvlak bij zorgverleners omdat de verwachting is dat elektronisch uitwisselen tijd bespaart, de kwaliteit van zorg verbetert en fouten vermindert.

Samenhang andere initiatieven

Verschillende programma’s werken aan verpleegkundige overdracht. V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten werkt aan de doorontwikkeling van de informatiestandaard (eOverdracht) en het vergroten van draagvlak en kennis onder verpleegkundigen en verzorgenden. De regeling InZicht is bedoeld om gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen (aanvragen subsidie kon tot 1 september 2021). Het VWS-programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz) werkt aan de wetgeving. Samen stimuleren deze drie de elektronische gegevensuitwisseling in de verpleegkundige overdracht.

Voorbereiding

Om de gegevensuitwisseling te verplichten onder de Wegiz is nodig dat zorgverleners weten over welke gegevens het gaat en hoe de uitwisseling zal plaatsvinden. Welke gegevens zorgverleners uitwisselen staat bijvoorbeeld in de kwaliteitsstandaard. De wettelijke verplichting kan op twee manieren: spoor 1 (alleen verplichting om elektronisch uit te wisselen) of spoor 2 (elektronisch uitwisselen op basis van normen). Wordt er gekozen voor spoor 2 dan is het noodzakelijk om voorwaarden aan de uitwisseling te stellen door het ontwikkelen van een NEN-norm.

Actueel

De informatiestandaard eOverdracht is klaar. De benodigde kwaliteitsstandaard is bijna af. Op dit moment wordt onderzocht hoe de gegevensuitwisseling het beste kan verlopen: elektronisch (spoor 1) of elektronisch met normen (spoor 2).