Wegiz in relatie tot Europa (EHDS)

Als lid van de Europese Unie heeft Nederland te maken met Europese verordeningen. Zo heeft de Europese Commissie op 3 mei 2022 een voorstel gedaan om snel en makkelijk medische gegevens te kunnen uitwisselen en burgers toegang te geven tot hun gezondheidsdata. Dit voorstel is nu nog een concept-verordening en heet European Health Data Space (EHDS). Dat roept de vraag op: wat betekent de EHDS voor de Wegiz (en andersom)?

Overeenkomsten en verschillen

Het voorstel voor de EHDS in huidige vorm sluit grotendeels aan op de doelen en de systematiek van de Wegiz.

Nederland loopt voor op het gebied van standaardisatie en normalisatie. Daardoor kunnen veel afspraken die onder de Wegiz tot stand komen als basis dienen voor afspraken die onder de EHDS worden gemaakt. Andersom kunnen afspraken op Europees niveau helpen om op nationaal niveau iets op te pakken, bijvoorbeeld verplichtingen voortvloeiend uit de Europese gegevensuitwisselingen. De Wegiz is een flexibele wet, hierdoor kunnen later aanpassingen worden meegenomen die nodig zijn vanwege de EHDS.

Wel heeft een aantal zaken aanscherping en verduidelijking nodig. Zoals de verschillende stelsels van certificering: onder de Wegiz wordt certificering verplicht en houdt een aangewezen toezichthouder (de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) toezicht. Terwijl de EHDS nu uitgaat van zelf-certificering. Dit moet niet leiden tot een onduidelijke en onnodige dubbelingen. Dit is één van de punten die Nederland inbrengt bij de onderhandelingen over de EHDS.

Meer informatie over EHDS

Meer vragen en antwoorden over de relatie tussen Wegiz en EHDS vind je op de EHDS-pagina op deze site. Daar staat ook algemene informatie over EHDS.

De vragen en antwoorden worden komende tijd verder aangevuld.