Uitleg over de wet

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt. De Wegiz is nu nog een wetsvoorstel. De Tweede Kamer heeft vóór gestemd, dus nu gaat het naar de Eerste Kamer.