Uitleg over de wet

De wet gaat verplichten dat zorgaanbieders elektronisch patiëntgegevens met elkaar uitwisselen. Dit betekent dat zorgverleners via een computerverbinding informatie over patiënten delen.

Kaderwet

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is een kaderwet. Dit betekent dat er aanvullende regels komen waarin staat welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. Die regels heten algemene maatregel van bestuur (AMvB). In zo'n AMvB gaat het bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek verstuurt.

De minister bepaalt niet welke gegevens zorgprofessionals moeten uitwisselen voor goede zorg. Dat staat in de afspraken die zij al met elkaar hebben gemaakt: de kwaliteitsstandaarden. Daarin staat precies wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening of situatie.

Voor wie?

De Wegiz is op dit moment specifiek gericht op zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (ZWV), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en andere vormen van zorg die vallen onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Hieronder valt onder meer de zorg die is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en de verzorging in verpleeghuizen. Het is nu niet gericht op zorg die valt onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

De Wegiz samengevat

Wat regelt de Wegiz wel en wat niet? Hoe regelt de Wegiz het?  Download hier de infographic waarin kort wordt uitgelegd wat de Wegiz inhoudt. 

Afspraken over hoe elektronisch uit te wisselen

Met de wet kan de minister niet alleen bepalen dát zorgverleners gegevens met elkaar elektronisch moeten uitwisselen (spoor 1), maar ook volgens welke afspraken dit moet verlopen (spoor 2). Denk aan een recept voor medicijnen of een röntgenfoto. Deze afspraken kunnen gaan over taal en techniek. 

Spoor 1
De verplichting: de aangewezen gegevensuitwisseling moet vanaf een bepaalde datum verplicht elektronisch verlopen.

Spoor 2
Normalisatie en certificering: de aangewezen gegevensuitwisseling moet vanaf een bepaalde datum elektronisch én volgens standaarden verlopen. Dit betekent certificering van software van ICT-leveranciers. Daarnaast zijn zorgverleners verplicht om gecertificeerde software te gebruiken. 

Wetsvoorstel voor Wegiz

Op de website van de Eerste Kamer staat het wetsvoorstel dat is aangenomen.  

De beste zorg voor iedereen

De wet gaat gelden voor iedereen in de zorg: alle huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, enzovoorts, en ook de ICT-leveranciers.

Alle sectoren in de zorg zijn bezig om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen de beste zorg krijgt.

"Onze samenleving digitaliseert in rap tempo en in de zorg hobbelen wij daar nu nog achteraan. Daarom zijn wij blij dat de minister regie neemt. Ik zie in de zorg allerlei kleine digitaliseringsprojecten ontstaan die het niet redden zonder regie en wettelijke verplichting." - Uit de praktijk, Maud Bessems, oncologisch chirurg, Jeroen Bosch Ziekenhuis