Effectenverkenning - Gegevensuitwisseling Oncologische zorg

Dit document is opgesteld om de besluitvorming over de actualisatie van de Meerjarenagenda Wegiz in 2021 te ondersteunen. De gegevensuitwisseling Borstkanker is in de oncologische zorg als 'use case' voor wettelijke verplichting onder de Wegiz aangedragen. Hieronder vallen diverse gegevensuitwisselingen. In een sessie met diverse betrokkenen zijn de uitwisselingen beoordeeld op toegevoegde waarde, draagvlak en realiseerbaarheid.